Visionen om ett Musikens hus i Stockholm

Föreningen Musikens hus i Stockholm arbetar för att etablera en fysisk mötesplats för det fria professionella musiklivet i Stockholm.

Bilden är en visuell avbildning av vår vision och är skapad av Patrik Lindkvist på www.magic-circle.se

De viktigaste beståndsdelarna i huset skall vara:

Mötesplats — Frilansande musiker skall kunna mötas och utveckla idéer och nätverk, men också skapa kontaktytor mot näringsliv, civilsamhälle, kultur- och utbildningsinstitutioner etc.

Resurscentrum — Huset skall erbjuda replokaler, mötesrum och lokaler tillgängliga för olika slags företag inom musikbranschen, och ha ett starkt fokus mot inkubatorverksamhet för professionella frilansande musiker.

Arena — Musikens hus kommer som kreativ knutpunkt resultera i nyskapande musikprojekt. Därför finns också högprofessionella scener av olika storlek, samt bar/café. Scenerna kommer att vara utrustade för mottagning och utsändning av digitalt material.

Comments are closed.