Kontakt

Styrelsen för Musikens hus i Stockholm, vald vid årsstämman 2023 är:

Michael Axelsson, operasångare, Arteprenör
Ordförande
Tfn 070-742 63 87
E-post: michael@arteprenor.se

Eva-Tea Lundberg, valthornist
Sekreterare
E-post: evatea@hotmail.com

Anton Alfvén, tonsättare, Samc
Vice ordförande

Johan Christoffersson, saxofonist
Kassör

Rebecca Meiselbach, slagverkare
Ledamot

Emilia Amper, nyckelharpist
Suppleant

David Lennartsson, tonsättare, Samc
Suppleant

Fredrik Malmgård, musik- och eventarrangör, Arteprenör
Suppleant

Mia Ternström, projektledare Musikcentrum Öst, Keychange
Valberedning, sammankallande

Kajsa Borg, sångerska
Valberedning
Epost: info@kajsaborg.com

Mattias Rodrick, cellist
Valberedning

Johan Tjäder
Revisor

Margit Zeijlemaker
Revisorssuppleant

Comments are closed.