Kontakt

Styrelsen för Musikens hus i Stockholm, vald vid årsstämman 2023 är:

Michael Axelsson, operasångare, Arteprenör
Ordförande

Eva-Tea Lundberg, valthornist
Sekreterare

Anton Alfvén, tonsättare, Samc
Vice ordförande

Johan Christoffersson, saxofonist
Kassör

Rebecca Meiselbach, slagverkare
Ledamot

Emilia Amper, nyckelharpist
Suppleant

David Lennartsson, tonsättare, Samc
Suppleant

Fredrik Malmgård, musik- och eventarrangör, Arteprenör
Suppleant

Johan Tjäder
Revisor

Margit Zeijlemaker
Revisorssuppleant

För vidare info kontakta ordförande:

Michael Axelsson

Comments are closed.