Om projektet

Idéerna och tankarna om en mötesplats för Stockholms fria musikliv har länge florerat. De flesta musiker i Stockholm saknar en plats där man kan repa, skapa, spela in och framträda och samtidigt träffa kollegor och samarbetspartners. Det behovet talas det om hela tiden.

Det dröjde dock till våren 2012 över en god middag på restaurang Hanssons i Kalmar, där Karina Kampe och Fredrik Malmgård var och föreläste om musikbranschen, som fröet började gro och visionen fick mera form och styrfart. Det visade sig att tankarna var likartade och visionen kändes görbar.

Samma vår togs idén vidare till nätverket Musik i Stockholm. Ett nätverk Karina som dåvarande ordförande för Musikerförbundet avd öst skapat för Stockholms lokala musikorganisationer. Det visade sig att tankarna fanns även där och att man var intresserade av vad som kunde skapas. Man skapade en styrgrupp bestående av Karina och Fredrik samt representanter från Musikerförbundet, SYMF, Musikcentrum ÖstStockholm Arts Music Center och Arteprenör. Arbetet inleddes hösten 2012.

Första steget var att se om behovet verkligen var så stort som man befarade och vad det egentligen var som eftersöktes. Därför genomförde man en enkätundersökning som gick ut till Stockholms frilansare. Över 400 stycken svarade och bekräftade det man trott! Behovet var enormt och akut och här fanns definitivt något att jobba på. Problemet var ju dock hur och med vilka medel?

Styrgruppen arbetade ideellt i nästan två år innan man äntligen fick möjlighet att skapa en förstudie med stöd av Tillväxtverket. Det arbetet pågick under 2015 och resultatet blev mycket tillfredställande! Rapporten kan läsas under dokumentfliken.

Efter förstudien pågick arbetet under flera år med att finna platsen för huset och hur den faktiska byggnaden skulle utvecklas. Flera intressanta objekt och samarbeten utkristalliserades. När pandemin slog till mot musiklivet fanns långt framskridna planer som tyvärr fick läggas på is.

Pandemins effekter på musiklivet var flera och långtgående. Det påverkar även projektet Musikens hus på flera sätt. Behovsanalysen uppdateras därför och arbete med att etablera nya kontakter görs löpande. Klart är dock att behovet av mötesplats och möjligheter att utveckla musiklivet om något har blivit ännu större än tidigare!

Under 2022 bildades föreningen Musikens hus, som kommer att vara den organisation som driver projektet och så småningom samlar de som verkar i huset. Styrelsen presenteras på sidan Kontakt.

Vi hoppas snart kunna uppdatera med ny information!

Comments are closed.